HİZMETLERİMİZ

01.

Aşağıda bireysel hizmet alanımıza giren birtakım bireysel sorunlar sıralanmıştır. Bunlar belli başlı örnek sorunlar olarak yer almakta, hizmet alanımız sadece bu sorunlarla sınırlı değildir. Sizin farklı bir psikolojik veya yaşamsal sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız bize iletişim kanallarımızla ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

 

*Mutsuzluk (genel)

*İsteksizlik (bir çok şeye karşı)

*Enerji azalması (ruhsal, zihinsel, fiziksel)

*Karamsarlık (genel)

*Üzgün hissetme ve sık ağlama hali

*Ümitsizlik, çaresizlik düşünceleri

*Kararsızlık

*Alınganlık (abartılı hassasiyet)

*Öfke (sık ve aşırı)

*Öfkeyi kontrolde zorlanma (sözel ve fiziksel saldırganlık)

*İştahda artış veya azalma (aşırı)

*Uyku sorunları

*Dikkat ve hafıza sorunları (yoğun düzeyde)

*Konsantrasyon (odaklanma, dikkati yoğunlaştırma) sorunları

*Özgüven eksikliği (yetersizlik, başarısızlık algıları)

*Sosyal etkinlikte azalma (belirgin sosyal izolasyon)

*İçe kapanma, duygu ve düşüncelerini baskılama

*Kaygılı olma (yoğun düzeyde)

*Olumsuz olasılıklara odaklanma

*Sürekli tedirginlik (kötü bir şey olacak beklentisi)

*Abartılı korkular (sağlık, gelecek, aile, iş vb.)

*Bedensel şikayetler (çarpıntı, nefes daralması, uyuşmalar, ağrılar, mide-barsak sorunları vb. psikolojik kökenli)

*Yoğun stres (olaylarla orantısız)

*Saplantılı düşünceler (çok kez saçma, mantık dışı)

*Takıntılar (olayların olumsuz yanlarını aşırı irdeleme)

*Sosyal ilişki korkusu (aşırı çekingenlik)

*Cinsel sorunlar (kadın ve erkek, psikolojik kökenli)

*Bağımlılıklar (alkol, madde vb.)

*Sınav veya başarı kaygısı (aşırı)

*Ders çalışma ve okula uyum sorunları

*Motivasyon ve ilgi eksikliği (okul, ders)

*Tikler, tırnak yeme, saç koparma vb. sorunlar (çocuk-ergen)

*Altına kaçırma (çocuk-ergen)

*Uyku, yemek, özbakım sorunları (çocuk-ergen)

*TV, tablet, bilgisayar kullanım sorunları (çocuk-ergen)

*Korkular, özgüven eksikliği, bağımlı ilişki (çocuk-ergen)

*Kıskançlık, paylaşma (kardeş, arkadaş) sorunları (çocuk-ergen)

*………………………………………..

 

Sorunlarınız İçin Başvuru Süreci

Psikolojik bir sorun yaşadığımızı düşünüyorsak veya çok yakınımızdaki ve bizi iyi tanıyan insanlar bir sorunumuz olabileceğini söylüyorlarsa, yapacağımız ilk şey bir psikolojik değerlendirmeden / kontrolden geçmek olmalıdır. Danışma veya terapi alanında uzman bir psikolog bizim ruhsal sağlığımızı gözden geçirecek, konuşma ve gözlem yoluyla ve gerekiyorsa farklı test ve incelemeler yaparak, gerekiyorsa farklı tıbbi branşların (psikiyatri, nöroloji vb.) konsültasyonunu isteyerek psikolojik sorunlarımızı saptayabilir, sorunumuz hakkında bir tanılama yaparak ve bizi bilgilendirerek uygun danışmanlık veya psikoterapi önerisinde bulunur. Bu ilk aşama için genellikle bir seans yeterli olabilmekte, ancak bazı durumlarda bu aşama birkaç seansı alabilmektedir.

Psikolojik Danışma veya Psikoterapi Süreci

Psikolojik sorunun ön teşhisinden sonra başlayan süreçtir. Bu sorun henüz klinik düzeyde bir hastalık veya bozukluk aşamasında değilse bir Psikolojik Danışmanlık hizmeti verilecektir. Ancak tedavi edilmesi gereken (klinik) bir hastalık veya bozukluk söz konusuysa Psikoterapi hizmeti verilecektir. Her iki süreç de oldukça önem taşır. Bazı sorunlar henüz ciddi bir hastalığa dönüşmeden veya kronikleşmeden alınacak bir psikolojik danışmanlık hizmetinin veya bir hastalığın, bozukluğun varlığında alınacak uygun bir psikoterapi hizmetinin ruhsal sağlığımızı iyileştirme ve koruma anlamında çok önemli rolü vardır.

Yaşanan sorunun türüne ve şiddetine göre uygulanacak danışmanlık veya terapi süresi farklı olabilir. Bir sorunun çözümü için bir kaç seans yeterli olabilirken bir diğeri için 6, 12, 18 veya daha fazla süreler gerekli olabilir. Genellikle ilk görüşmede danışmanınız / terapistiniz size yaklaşık bir süre verebilecektir, ancak yine de bu fiks bir süre olamaz, çünkü danışma / terapi sürecinin ilerleyişine göre bu sürelerde azalma veya artışlar olabilir. Seansların sıklığı da ortalama haftada bir seans biçiminde olacaktır. Devamında ise hedeflenen gelişim, değişime ulaşma düzeyine göre seans aralığı süresi artırılabilmektedir, örn.: 10 günde bir kez, iki veya üç haftada bir kez, yada ayda bir kez gibi görüşme sıklığı uygulanabilmektedir. Bu sürelere danışan ve danışman birlikte karar verirler.

Seansların süresine gelince, ortalama bir seans 45-50 dakika kadar sürer. Bu süre bilimsel çalışmalar sonucunda yetişkinlerle bireysel terapi-psikolojik danışmanlık seansları için yararlılık, yeterlilik açısından uygun bulunmuş olan ortalama sürelerdir. Aile terapileri, eşler ve evlilik terapileri ve grup terapilerinde (90-120 dakika gibi) daha farklı süreler uygulanabilmektedir. Başvuru aşamasında bu konuda bilgilendirilip, alacağınız hizmet için uygun olan seçenekler sunulmaktadır.

Ücretler ve ödeme bilgileri için tıklayınız.

Başvuru ve diğer sorularınız için iletişim sayfamızdaki kanalları kullanabilirsiniz.

02.

Evlilik Danışmanlığı, -yaşanan sorunların evliliğe veya çiftler arasındaki ilişkiye atfedildiği- evli çiftlerin birbirleriyle ilişkilerinde farklı nedenlerle yaşadığı sorunların anlaşılması, tartışılması ve çözümlenmesine yönelik yürütülen bir danışmanlık / terapi protokolüdür.

Evli olmayan çiftleri de kapsar. Yani sadece flört ilişkisi olan ya da evliliğe karar vermiş ama henüz evli olmayan çiftler de ilişkisel sorunları için bir danışmanlık hizmeti alabilirler. Hatta evlilik öncesi aşamada olan çiftler için belirgin bir sorun olmasa da, olası sorunlar ve kuracakları evlilikte karşılaşabilecekleri olumsuzluklara yönelik bir öngörü ve farkındalık kazanmak üzere, aynı zamanda birbirleriyle olan uyumlarını artırabilmek amaçlı olarak çiftler danışmanlığı hizmetinden yararlanabilirler.

Evlilik danışmanlığı kapsamında evli çiftler evlilikleri ile ilgili bireysel tutumları, hatalı-eksik yanları ile ilgili yeterli bir içgörüye sahip olmaları sağlanarak sorunlarının çözümüne ilişkin sorumluluk almaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte aralarındaki iletişim, paylaşım, dayanışma, bağlılık gibi konular da ele alınmakta çiftlerin bu yönde gelişmelerine olanak sağlanmaktadır. Farklı oldukları veya çatıştıkları konularla ilgili daha empatik, daha uzlaşmacı, daha objektif (tarafsız) olabilmeleri yönünde değişmeye yöneltilmektedirler.

Evlilik veya Çiftler Danışmanlığının amacı salt evliliğin veya birlikteliğin devam ettirilmesi değildir. Bunu sağlıklı bir biçimde yapabileceklerse sürdürmelerine teşvik etmektir. Bazen ilişkinin gerçekten yürümeyeceğini görmeleri de bu danışmanlığın yararlı bir sonucu olabilir. Ama her tür birlikteliklerde tabi ki öncelikli olan yapıcı yönde bir çözüm üretebilmek, sahip oldukları evlilik veya ilişkilerini kolayca bitirme yolunu seçmemeleridir.

Danışma / Terapi Süreci

KRM GELİŞİM’de Evlilik veya Çiftler Danışmanlığında ilk görüşmede eşler birlikte alınarak problem ve olası süreç hakkında bir tanılama ve planlama gerçekleşir. Sonrasında ise gerekiyorsa eşler ayrı ayrı birer görüşme ile hem bireysel özellikleri ve  hem de soruna bakışları açısından değerlendirilir. Devamında eşlerin birlikte katıldıkları danışmanlık / terapi seansları biçiminde sürdürülür. Burada danışmanlık veya terapi terimlerinin kullanılmasının nedeni bazı evlilik sorunlarının daha yüzeysel ve temel yaklaşımlarla çözülebilecek (sadece danışmanlık) düzeyde olmasına, bazı evlilik sorunlarının ise daha karmaşık ruhsal dinamikleri içermesi nedeniyle danışmanlık hizmetinin ötesinde sistematik bazı psikolojik müdahaleleri de gerektirmesinden (danışmanlık+terapi) dolayıdır. Her ikisi de aynı anlamda kullanılabilmekte, başvuranlar açısından önemi olmayıp teknik açıdan uzmanı ilgilendiren bir konudur. Sizin için en uygun olan yaklaşımı danışmanınız sizi de bilgilendirerek seçecektir.

Seans sayısı ve sıklığı açısından kesin standartlar olmamakla birlikte, yaklaşık 1 veya 2 hafta arası sıklıkta ve yine yaklaşık 6 – 12 seans aralığında bir hizmet almanız söz konusu olabilir. Ama danışma süreci, bu sürelerin eksi veya artı yönde değişmesine neden olabilir. Seans süresi olarak da iki seçenek söz konusudur; 1. seçenek normal bireysel seans süresi (50 dk.) kadardır. 2. seçenek ise 90 dk.’dır. İlk görüşme veya randevu aşamasında bu seçeneklerden birine birlikte karar verilir.

03.

Aile Danışmanlığı, -yaşanan sorunların aile içi ilişkilere atfedildiği- temel olarak anne, baba, çocuk(lar) arasındaki ilişkilerdeki sorunların anlaşılması, tartışılması ve çözümlenmesine yönelik olarak yürütülen bir danışmanlık / terapi protokolüdür.

Aile ile birlikte yaşayan diğer aile üyelerini (dede, büyük anne vb. gibi) ve aile ile birlikte yaşamasa da aile yapısı üzerinde etkili ve sistematik bi ilişki içinde olan diğer aile üyelerini de kapsamaktadır. Bu danışmanlık yaklaşımında ister tek bir çocukla bir ebeveyn arasındaki, ister daha çoklu ilişkilerdeki sorun ağı ele alınıyor olursa olsun, aile içi ilişkisel dinamiklere ve ailenin sistematik yapısına odaklanarak gerekli danışmanlık / terapi hizmeti verilmektedir.

Danışma / Terapi süreci

Aile Danışmanlığı Hizmeti de uygulama benzerlikleri açısından evlilik danışmanlığı gibi yürütülmektedir. Seans sıklığı, süresi veya kaç seans süreceği sorunun düzeyi ve aile içi sorunla ilgili kişilerin çokluğuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ailelerin bir aile danışmanlığı talebi yanında, herhangi bir bireysel başvuru değerlendirmesinde de sürecin aile danışmanlığı veya terapisi biçiminde sürmesinin yararlı olacağına danışman / terapist tarafından da karar verilip önerilebilmektedir.

Ücretler ve ödeme bilgileri için tıklayınız.

KRM GELİŞİM‘de sorunlarınıza en uygun, doğru ve yeterli bir profesyonel hizmet alabilirsiniz. Evlilik / Çiftler veya Aile Danışmanlığı ile ilgili sormak istedikleriniz veya daha ayrıntılı bilgi almak için iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge